۰۹۱۲۵۸۰۸۲۰۲ اعزام تکنسین ماهر کلیه مناطق .شرکت آسانسور معتبر کارما عضو رسمی اتحادیه آسانسور با در اختيار داشتن یک تیم تعمیراتی سیار قوی و با تجربه  و دانش آموخته آماده رفع فوری خرابی و تعمیر حرفه.

بیشتر بخوانید